Komentáře

V definici stylu můžeme používat komentáře, na které jsme zvyklí z programovacího jazyka C:

EM { color: red } /* všechna zvýraznění budou červená */

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus