Výběr elementu podle jména

Jak jsme již viděli, tak nejjednodušší selektorem je název elementu. Selektor h1 tak říká, že dané pravidlo se má aplikovat na všechny nadpisy první úrovně – elementy h1. Selektory jsou přitom stejně tak jako HTML necitlivé na velikost písmen, takže je jedno zda použijeme selektor h1 nebo H1. [9]

Obrázek 30. Elementy vybrané pomocí pomocí selektoru p

Elementy vybrané pomocí pomocí selektoru p[9] FIXME: velikost písmen v XML/XHTML

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus