Rámeček a mřížka

U elementu table můžeme použít atribut frame, který určuje způsob vykreslení rámečku okolo tabulky. Jeho přípustné hodnoty shrnuje tabulka 4 – „Hodnoty atributu frame.

O tom, kde a jak se v tabulce vykreslí mřížka, rozhoduje atribut rules. Přípustné hodnoty nalezneme v tabulce 5 – „Hodnoty atributu rules.

Tabulka 4. Hodnoty atributu frame

frame Popis
void Tabulka je bez rámečku. (Standardní hodnota.)
above Rámeček je pouze na horní straně tabulky.
below Rámeček je pouze na spodní straně tabulky.
hsides Rámeček je pouze na horní a spodní straně tabulky.
vsides Rámeček je pouze na levé a pravé straně tabulky.
lhs Rámeček je pouze na levé straně tabulky.
rhs Rámeček je pouze na pravé straně tabulky.
box Rámeček je okolo celé tabulky.
border Rámeček je okolo celé tabulky.

Tabulka 5. Hodnoty atributu rules

rules Popis
none Tabulka je bez mřížky. (Standardní hodnota.)
groups Mřížka bude pouze mezi skupinami řádek (thead, tfoot a tbody) a mezi skupinami sloupců (colgroup).
rows Mřížka bude pouze mezi řádky tabulky.
cols Mřížka bude pouze mezi sloupci tabulky.
all Mřížka bude mezi všemi buňkami.

Sílu rámečku pořád ovlivňuje atribut border. Pokud použijeme u tagu <table> pouze atribut border="0" a nepoužijeme rulesframe, tabulka se zobrazí, jako by bylo nastaveno frame="void"rules="none". Pokud použijeme pouze nenulovou hodnotu atributu border, použije se frame="border"rules="all". Pokud potřebujeme ještě lepší kontrolu nad vzhledem tabulek, můžeme použít kaskádové styly.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus