Skupiny řádek

První zlepšení přichází v možnosti rozčlenit tabulku na tři části: záhlaví thead, patu tfoot a tělo tbody. To má význam zejména u dlouhých tabulek. Záhlaví a pata, které obsahují důležité identifikační informace, mohou být pořád zobrazeny, zatímco samotné tělo tabulky roluje. Při tisku může být u tabulky, která zabere několik stran, na každé straně zopakováno záhlaví a pata. Malá ukázka dělení tabulky do skupin řádek:

<table>
<thead>
  <tr><th>Výrobek</th><th>Cena</th><th>Prodané ks</th><th>Tržba</th></tr>
</thead>
<tfoot>
  <tr><th colspan="3">Celkem</th><th>123 567,20</th></tr>
</tfoot>
<tbody>
  <tr><td>A</td><td>23,50</td><td>3</td><td>70,50</td></tr>
  <tr><td>B</td><td>12,50</td><td>12</td><td>150</td></tr>
  zde pokračuje několik desítek dalších řádek tabulky
</tbody>
</table>

Velice důležité je pořadí, v jakém jsou jednotlivé skupiny použity. První musí být záhlaví, poté pata a až na konci následuje samotné tělo tabulky. To může být rozděleno na několik částí opakovaným použitím elementu tbody. Pata následuje před tělem tabulky, aby bylo možné dlouhou tabulku začít zobrazovat ještě než se celá přenese do prohlížeče.[8][8] Smutnou pravdou je, že v době psaní knihy zatím výhody rozdělení tabulky na několik částí žádný prohlížeč neuměl využít.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus