Horizontální zarovnání

Na naší ukázce s dvěma výrobky vidíme, že normální buňky (td) jsou zarovnány vlevo a buňky záhlaví (th) jsou vycentrovány. Standardní způsob zarovnání můžeme u každé buňky změnit pomocí atributu align. Ten může nabývat jedné ze čtyř hodnot: left (zarovnání vlevo), right (zarovnání vpravo), center (centrování) a justify (zarovnání do bloku). Naši tabulku jednoduše upravíme tak, aby byl obsah buněk s čísly zarovnán vpravo (vypadá to mnohem lépe):

<table border="1">
<tr>
 <th>Rok</th>
 <th>Obrat A</th>
 <th>Obrat B</th>
</tr>
<tr>
 <td>1994</td>
 <td align="right">12,6 mil.</td>
 <td align="right">3,6 mil.</td>
</tr>
<tr>
 <td>1995</td>
 <td align="right">11,7 mil.</td>
 <td align="right">5,9 mil.</td>
</tr>
<tr>
 <td>1996</td>
 <td align="right">8,3 mil.</td>
 <td align="right">9,7 mil.</td>
</tr>
</table>

Pokud máme tabulku s mnoha sloupci, ve kterých chceme změnit zarovnání stejným způsobem, můžeme atribut align použít u tagu <tr>. V tomto případě bude zarovnání platné pro všechny buňky řádky tabulky. Pokud uvedeme zároveň align i u buňky, budeme mít takto určený způsob zarovnání přednost před zarovnáním pro celou řádku.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus