Slučování pravidel a deklarací

Abychom ušetřili místo, můžeme použít pro několik selektorů stejnou deklaraci. Selektory v tomto případě oddělujeme čárkou:

H1, H2, H3 { color: blue }

Sloučit můžeme i několik deklarací – ty se však oddělují středníkem:

H1 { font-weight: bold;
     font-size: 12pt;
     line-height: 14pt;
     font-family: sans-serif;
     font-variant: normal;
     font-style: normal }

Některé vlastnosti lza nastavit společně pomocí jediné. Předchozí příklad můžeme zkráceně zapsat jako

H1 { font: bold 12pt/14pt sans-serif }

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus