Podpisy stránek

Bývá dobrým zvykem uvést na každé stránce spojení na autora stránky nebo na oorganizaci, které stránka patří. Nejčastěji se uvádí pouze e-mailová adresa, někdy však i adresa úplná. Tato adresa by měla být uzavřena mezi tagy <address></address>. Ve většině prohlížečů se použití elementu address nijak nedotkne zobrazení (pouze některé prohlížeče zobrazují adresu kurzívou), ale může být využito různými programy, které automaticky indexují webové stránky. My si ukážeme dva nejčastější způsoby použití:

<address>Jiří Kosek -- jirka@kosek.cz</address>

<address>
Výzkumný ústav nesmyslů<br>
Cimrmanova 15<br>
Liptákov<br>
123 45<br>
e-mail: jara@vun.cz
</address>

Konce řádků v adrese nesmíme zapomenout explicitně vyznačit pomocí tagu <br>. Uvedené adresy můžeme ještě vylepšit tím, že z e-mailových adres vytvoříme odkazy, které budou sloužit k vyvolání poštovního programu. Pro odeslání dopisu autorovi stránky pak stačí pouze pár kliknutí myší.

<address>Jiří Kosek --
<a href="mailto:jirka@kosek.cz">jirka@kosek.cz</a></address>

<address>
Výzkumný ústav nesmyslů<br>
Cimrmanova 15<br>
Liptákov<br>
123 45<br>
e-mail: <a href="mailto:jara@vun.cz">jara@vun.cz</a>
</address>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus