Rozšířený model tabulek

Zatím jsme se seznámili se základy tvorby tabulek, které zhruba odpovídají tomu, co v oblasti tabulek nabízelo HTML 3.2. V HTML 4.01 je model tabulek podstatně rozšířen, navazuje se přitom na dokument RFC1942, který obsahoval popis tohoto modelu ještě z dob, kdy se o vývoj HTML starala IETF a ne konsorcium W3C. Rozšířený model tabulek nabízí vylepšení zejména v možnosti formátování tabulek, rychlosti vykreslení dlouhých tabulek a ve snazší navigaci uživatele po dlouhých tabulkách. V době psaní knihy žádný prohlížeč nepodporoval všechny zde popsané vlastnosti, snad budete mít větší stěstí.

Rozšířený model tabulek vychází ze stejných principů jako ten, který už známe, jen jej v mnoha ohledech rozšiřuje.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus