Vědět, jak být viděn

Parafráze známé zálesácké poučky nám něžně naznačuje obsah následujících řádků. S informacemi na Internetu se roztrhl pytel a uživatel webu se může velice snadno cítit informacemi zavalen. V jisté fázi nezbývá uživateli nic jiného než naučit se pracovat se službami Internetu, které mu pomohou porvat se s jeho obrovským informačním potenciálem. Nejčastější jsou dvě základní podoby těchto služeb:

  1. Tematicky členěné seznamy odkazů na další stránky. Mezi zástupce těchto služeb patří např. Seznam, Centrum, Atlas, Open DirectoryYahoo.

  2. Vyhledávací stroje, mezi něž patří například zahraniční Google, Altavista a české Centrum a RedBox.

Aby se o našich stránkách dozvěděl zbytek světa, je dnes již nezbytně nutné oznámit to právě pomocí výše zmíněných služeb. O tom, jak a proč naše stránky zařadit do seznamů a indexů těchto služeb, si povíme na následujících stránkách.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus