Zápis speciálních znaků

Již jsme si řekli, že hodnoty atributů se uzavírají do uvozovek. Může se však stát, že jako součást hodnoty atributu potřebujeme použít i uvozovku (např. jako součást URL u atributu href). V tomto případě je nutné místo uvozovky použít tzv. znakovou entitu, která zabrání zmatkům v hodnotě atributu. Znakových entit existuje mnoho – pro uvozovky existuje entita &quot;. Podobná entita existuje i pro znaky `<' a `>', které slouží k oddělení názvů tagů od textu. Menšítko lze v HTML zapsat jako &lt; a většítko jako &gt;. Vidíme, že všechny znakové entity začínají znakem `&' – pokud chceme tento znak zapsat do textu stránky, musíme použít entitu &amp;. Ukážeme si, že použité znakové entity se zobrazí jako požadované znaky:

<p>Vyřešte nerovnici 3<var>x</var> - 7 &lt; 2</p>
<p>Mezi přední poskytovatele ekonomických informací patří 
i firma Dun &amp; Bradstreet.</p>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus