Odkazy

Pravým kořením každé stránky jsou odkazy. Odkaz je zvýrazněná část stránky, za kterou se skrývá URL adresa nějaké další stránky. Tím, že aktivujeme odkaz, dáme prohlížeči příkaz k zobrazení stránky s tímto URL. Před vytvořením každého odkazu si musíme rozmyslet dvě věci:

  • URL zdroje, na který odkaz bude ukazovat;

  • text, který bude odkaz označovat.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus