Praktické použití tabulek

Zatím jsme tabulky použili pouze k prezentování suchých ekonomických čísel. Tabulky mají však mnohem širší uplatnění. Obsahem buňky může být i několik odstavců, obrázky, další tabulky apod. Nyní si ukážeme několik složitějších tabulek a ilustrujeme na nich některé z možností jejich uplatnění.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus