Rozložení rámů na stránce

Struktura dokumentu, který definuje rozložení rámů na stránce, se od struktury běžné stránky trochu liší a musíme pro ni použít jinou deklaraci.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Stránka s rámy musí obsahovat záhlaví (head) a definici rozložení rámů (frameset). Tělo dokumentu (body) se vůbec nepoužívá.

Definice rozložení rámů na stránce se provádí pomocí elementu frameset. U něj lze použít dva atributy rowscols, které určují, na kolik řádek či sloupců se obrazovka rozdělí. Pokud použijeme oba dva atributy najednou, vytvoří se mřížka.

Jako hodnota atributů se uvádí čárkami oddělený seznam velikostí řádek (sloupců). Velikost můžeme určit buď absolutně nebo relativně. Absolutní velikost se zadává jako počet pixelů nebo jako procento z celkové výšky (šířky) obrazovky. Relativní velikost se zadává ve tvaru `i*', kde `i' je celé číslo. Samotná hvězdička `*' odpovídá zápisu `1*'. Při určování výšky (šířky) jednotlivých rámů se nejprve dostupné místo rozdělí mezi rámy s absolutně udanou velikostí. Zbylé místo se poměrně rozdělí mezi rámy s relativně určenou velikostí. Popsaná pravidla si ukážeme na čtyřech ukázkách. Budeme předpokládat, že mezi jednotlivé rámy se má rozdělit část obrazovky o rozměrech 1000×800 bodů.

<frameset rows="50%, 50%">
  definice obsahu rámů
</frameset>
<frameset cols="*, 200, 3*">
  definice obsahu rámů
</frameset>
<frameset rows="30%, 100, 1*, 3*">
  definice obsahu rámů
</frameset>
<frameset rows="100, *, *"
     cols="50%, 50%">
  definice obsahu rámů
</frameset>

Pokud chceme nějaký takto vzniklý rám dále dělit, můžeme použít vnoření dalšího elementu frameset. Následující ukázka vytvoří tři rámy. V horní části obrazovky bude úzký rám přes celou šířku. Zbylý prostor se rozdělí mezi dva svislé rámy:

<frameset rows="100, *">
 definice obsahu 1. rámu
 <frameset cols="30%, 70%">
  definice obsahu 2. rámu
  definice obsahu 3. rámu
 </frameset>
</frameset>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus