Odkaz na určité místo dokumentu

Vraťme se však k odkazům. Obyčejné URL identifikuje celý HTML dokument. Pokud však chceme vytvořit odkaz na určité konkrétní místo v dokumentu, musíme ho označit návěstím. V URL adrese pak návěstí uvedeme jako tzv. fragment na konci za znakem `#'.

Návěstí můžeme k libovolnému elementu přiřadit pomocí atributu id:

<tag id="jméno">označený text</tag>

Vše demonstrujeme i na konkrétním příkladě. Dejme tomu, že máme stránku bilance.html, která obsahuje bilance firmy v jednotlivých letech. Víme, že z jiných dokumentů budeme vytvářet odkazy přímo na bilance jednotlivých let. Označíme proto jednotlivé bilance návěstími. Soubor bilance.html:

...
<h3 id="rok1995">Bilance za rok 1995</h3> 
<p>V roce 1995 dosáhla naše firma...</p>

K odkázání na bilanci za rok 1995 pak poslouží URL bilance.html#rok1995. Fragmenty lze používat i k odkazům v rámci jednoho dokumentu. Stačí v URL adrese zcela vynechat jméno souboru a použít samotný fragment. Na začátek souboru bilance.html bychom mohli klidně umístit odkazy na bilance jednotlivých let:

<p><a href="#rok1994">Bilance za rok 1994</a></p>
<p><a href="#rok1995">Bilance za rok 1995</a></p>
<p><a href="#rok1996">Bilance za rok 1996</a></p>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus