Seznamy a vyhledávací servery

Zatímco LDAP servery slouží zejména pro vyhledávání lidí v Internetu, různé seznamy odkazů a vyhledávací servery se používají zejména k hledání webových stránek.

Seznamy vznikají tak, že několik lidí pečlivě sbírá a do tematických kategorií třídí odkazy na stránky. Většina seznamů má na své úvodní stránce odkaz, kterým můžeme vyvolat formulář pro přidání naší stránky do seznamu. Odkaz bývá většinou pojmenován jako Přidání URL nebo Add URL na anglicky mluvících serverech. Tím, že naši stránku zaregistrujeme, dostane se do rukou správci seznamu. Ten si stránku prohlédne a v případě, že se mu jeví vhodná pro zařazení do seznamu, ji tam přidá. Díky tomu, že proces probíhá manuálně, objeví se stránka v seznamu s jistým zpožděním. Obsah seznamů však bývá poměrně kvalitní.

Obrázek 19. Požadavek na přidání stránky do katalogu Seznamu

Požadavek na přidání stránky do katalogu Seznamu

Vyhledávací servery pracují na trochu odlišném principu. Procházejí všechny stránky dosažitelné na webu a u každé si pamatují všechna slova, která obsahuje. Tomuto procesu se říká indexování. Když pak hledáme nějakou informaci, zadáme několik klíčových slov, a server nám vrátí seznam stránek, které obsahují daná slova. Vyhledávací servery tak mají pod palcem mnohem větší prostor. Jejich používání je však složitější než u seznamů – pro nalezení relevantních dokumentů je potřeba umět klást dobré dotazy. A to je oblast, o které by šla napsat další a ještě mnohem tlustší kniha než tato.

Všechny vyhledávací servery obsahují funkci pro přidání nové stránky do indexu. Obvykle stačí přidat pouze domovskou stránku. Vyhledávací server automaticky zaindexuje i všechny stránky, na které vedou z domovské stránky odkazy.

Aby naše stránky byly k nalezení, je dobré jejich přidání do nejpoužívanějších seznamů a do indexů nejnavštěvovanějších prohledávacích serverů. Dnes mezi ty nejvíce in servery patří http://www.seznam.cz, http://www.centrum.cz, http://www.atlas.czhttp://www.google.com. Je možné, že v době čtení knihy budou existovat další nové služby. Neváhejte a svoje stránky přidejte i tam. Existují i specializované placené služby, které vaše stránky zaregistrují v několika stech katalozích a vyhledávačích najednou. Otázkou je, jaký to má smysl, když většina uživatelů používá dvě, tři nejznámější služby.

Tip

Pokud své stránky píšeme česky, nemá smysl je zařazovat do zahraničních seznamů (to však neplatí pro vyhledávací stroje).

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus