Velikost buňky

Velikost buněk je určována automaticky, tak aby se do nich vešel jejich obsah a aby se tabulka vešla do okna prohlížeče. Velikost buňky můžeme však určit i ručně. Pomocí atributu width můžeme určit šířku buňky v pixelech. Atribut height slouží k určení výšky opět v pixelech. Toto nastavení není pro prohlížeč závazné, pokud se mu obsah buňky do vymezeného prostoru nevejde, prostě buňku zvětší. Specifikace HTML pouze říká, že by prohlížeč neměl buňku zobrazit menší než jsou zadané rozměry.

Poznámka

Většina prohlížečů dnes akceptuje u atributu width i hodnotu zadanou jako procento. Šířku buňky pak bere jako poměrnou část z šířky celé tabulky. Tato funkce je velice užitečná, ale není součástí standardu. Měli bychom se jí tudíž vyhnout. Standard nabízí mnohem elegantnější metodu pro určení relativní šířky sloupce, povíme si o ní v další části této kapitoly (???).

Mnohem praktičtější využití má poslední atribut buněk, o kterém jsme se dosud nezmínili. Pokud použijeme u buňky atribut nowrap, nebude se její obsah zalamovat do řádků. Použití je na snadě zejména u delších textů v buňce, které však z nějakého důvodu nechceme rozdělit do více řádků.

Poznámka

Podobného efektu jako atribut nowrap můžeme dosáhnout používáním nedělitelné mezery   místo běžné mezery mezi slovy. Sami uznáte, že použití nowrap je o poznání pohodlnější.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus