Určení cílového rámu

U elementů, které definují odkazy (a, link, areaform), můžeme použít nový atribut target, který určuje jméno rámu, ve kterém se má dokument zobrazit.

Použití si ukážeme na příkladě. Máme v HTML vytvořenu elektronickou příručku, která je rozdělena po kapitolách do několika stránek. Tyto stránky mají jména uvod.html a kap1.htmlkap5.html. Obrazovku rozdělíme na tři rámy. V horním bude název celé příručky, v levém bude obsah příručky (soubor obsah.html). Pokud v obsahu vybereme nějakou kapitolu, zobrazí se v pravém rámu. Na začátku bude pravý rám obsahovat úvodní kapitolu. Definici rámů už známe, ale musíme navíc pojmenovat pravý rám (pomocí atributu name).

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
<title>Str�nka s r�my</title>
</head>
<frameset rows="80, *">
 <frame src="logo.html">
 <frameset cols="30%, 70%">
  <frame src="obsah.html">
  <frame name="hlavni" src="uvod.html">
 </frameset>
</frameset>
</html>

Soubor obsah.html pak bude v jednotlivých odkazech vedoucí k jednotlivým kapitolám obsahovat určení cílového rámu pomocí atributu target:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Obsah u�ebnice HTML</title>
</head>
<body>

<ul>
<li><a href="uvod.html" target="hlavni">�vod</a></li>
<li><a href="kap1.html" target="hlavni">HTML dokument</a></li>
<li><a href="kap2.html" target="hlavni">Odkazy</a></li>
<li><a href="kap3.html" target="hlavni">Form�tov�n�</a></li>
<li><a href="kap4.html" target="hlavni">Tabulky</a></li>
<li><a href="kap5.html" target="hlavni">Kask�dov� styly</a></li>
</ul>

</body>
</html>

Pokud dokument obsahuje mnoho odkazů se stejnou hodnotou atributu target, můžeme si práci ušetřit tím, že jméno cílového rámu specifikujeme u elementu base:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Obsah u�ebnice HTML</title>
<base target="hlavni">
</head>
<body>

<ul>
<li><a href="uvod.html">�vod</a></li>
<li><a href="kap1.html">HTML dokument</a></li>
<li><a href="kap2.html">Odkazy</a></li>
<li><a href="kap3.html">Form�tov�n�</a></li>
<li><a href="kap4.html">Tabulky</a></li>
<li><a href="kap5.html">Kask�dov� styly</a></li>
</ul>

</body>
</html>

Použití atributu target u odkazu má větší váhu než u elementu base, jednotlivé odkazy pak můžeme načíst do jiných rámů než je určeno v base. Pokud cílové okno není specifikováno, dokument se nahraje do stejného rámu, v jakém na něj byl odkaz. Pokud odkaz obsahuje jako cíl rám, který neexistuje, prohlížeč otevře nové okno a přiřadí mu toto jméno.

Jako jméno cílového rámu můžeme použít i některé ze čtyř předdefinovaných jmen _blank, _self, _parent_top. Jejich význam je popsán v tabulce 6 – „Speciální jména rámů“.

Tabulka 6. Speciální jména rámů

Jméno Popis
_blank Dokument se zobrazí v novém nepojmenovaném okně.
_self Dokument se zobrazí ve stejném okně. (To se může hodit, pokud jsme použili <base target="jméno">.)
_parent Dokument se zobrazí v rámu nebo okně, které obsahuje nejbližší nadřazený element frameset.
_top Dokument se nahraje do celého okna prohlížeče; všechny rámy se zruší.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus