Selektory

Už umíme styl připojit ke stránce. Druhou podstatnou částí kaskádových stylů jsou selektory, které určují, na které elementy dokumentu se aplikují vlastnosti nastavené v deklaraci.

Pro účely selektorů se dokument HTML chápe jako stromová struktura složená z jednotlivých elementů. Selektor pak vždy vybere určité uzly stromu a ně se pak pravidlo aplikuje. Pro snazší představu si ukážeme jednoduchý dokument a jeho stromovou reprezentaci. U výkladu jednotlivých selektorů si pak na příkladu názorně ukážeme, jaké uzly stromu (a tedy elementy dokumentu) se vyberou.

Příklad 1. Ukázkový dokument HTML a jeho stromová reprezentace

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Titulek stránky</title>
 </head>
 <body>
  <h1 id="kapitola1">Nadpis</h1>
  <p>Text 1</p>
  <div class="obsah">
   <ul>
    <li>Položka 1</li>
    <li>Položka 2</li>
    <li>
     Item3
     <ul type="circle">
      <li>Zanořená položka 1</li>
      <li>Zanořená položka 2</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
   <p>Text 2</p>
  </div>
  <p>Text 3</p>
 </body>
</html>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus