Správná kostra

Jistě se shodneme na tom, že naše první ukázka byla opravdu velice jednoduchá. Jen pro zajímavost – aby stránka vyhovovala specifikaci HTML, stačí, když obsahuje název stránky uzavřený mezi tagy <title></title> následovaný alespoň nějakým textem nebo odstavcem textu apod. Název stránky se nejčastěji zobrazuje jako titulek okna prohlížeče. Neměl by proto být příliš dlouhý – doporučuje se délka maximálně 64 znaků.

Ač se naše ukázka zobrazila v prohlížeči správně, nebyla zcela správná z hlediska formálního. Profesionál by ji zapsal takto:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Můj první HTML dokument</title>
</head>
<body>
<h1>Nadpis první úrovně</h1>
<p>První odstavec vás vítá do světa HTML a WWW.</p>
<p>Druhý odstavec následuje ihned za prvním.</p>
</body>
</html>

Výsledek v prohlížeči se vůbec nezmění, odlišný je pouze zápis v HTML. První řádka <!DOCTYPE html> určuje, že používáme nejnovější verzi HTML, v tuto chvíli HTML5.

Kromě toho přibyly na stránce tři nové elementy. Ty vymezují hlavičku dokumentu (<head></head>), tělo dokumentu (<body></body>) a konečně celý dokument (<html></html>). Dokument si tedy můžeme představit jako stromově uspořádanou hierarchii jednotlivých elementů. Na nejvyšší úrovni je element html. Ten se skládá z hlavičky head a těla dokumentu body. Tělo dokumentu se pak skládá z nadpisu h1 a dvou odstavců p. Dokument je tak vlastně jakýmsi kontejnerem, který obsahuje různé elementy. Každý element je však opět kontejnerem – může tedy obsahovat buď další elementy nebo již vlastní text. Vždy se však po určité době dostaneme k samotnému textu – elementy, ve kterých je text postupně obsažen, určují jeho význam.

Obrázek 7. Hierarchická struktura HTML dokumentu

Hierarchická struktura HTML dokumentu

Všimněte si ještě, že v poslední ukázce jsme i pro odstavce použili ukončovací tagy </p>. V HTML to sice není nutné, ale XHTML to již vyžaduje. Lepší je proto začít si na tento způsob zápisu zvykat již od počátku, v knize ho budeme rovněž používat.[3]

Naše poznatky zobecníme a získáme tak jakousi kostru či šablonu, které by měla vyhovovat většina námi vytvářených stránek:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>název dokumentu</title>
  </head>
  <body>
    tělo dokumentu
  </body>
</html>

Tip

Šikovné je si tuto šablonu uložit do souboru a při tvorbě nové stránky ji pouze zkopírovat. Nemusíme pak vše pokaždé zdlouhavě opisovat.[3] Pokud vám připadá zapisování ukončovacích tagů zbytečně pracné, podívejte se do kapitoly ???, kde najdete popis několik editorů, které mnoho podobné otrocké práce udělají samy za vás.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus