Klikněte zde

Na mnoha stránkách se setkáme s odkazy typu:


Pro informace o nové verzi našeho programu kliknětě zde.

Od takovýchto slovních hříček bychom se měli oprostit. Třeba proto, že někdo používá znakový prohlížeč Lynx a těžko v něm bude někde klikat myší. Nebo když si takovou stránku vytiskneme na papír, už si taky ani neklikneme. Lepší je použít něco jako:


Od června je dostupná nová verze programu.

Vůbec bychom se na stránkách měli oprostit od používání termínů, které souvisejí s technologiemi Webu a Internetu. Běžného uživatele Webu nezajímá, co je to odkaz, WWW-server nebo FTP-archiv.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus