Adresářové služby

Člověk má rád ve věcech řád, a proto s rozvojem komunikačních sítí vznikaly i systémy, které evidují a umožňují dále využívat běžné informace o uživatelích připojených k síti. Běžnými informacemi máme v tomto případě na mysli jméno, adresu elektronické pošty a případně běžnou poštovní adresu. Služby, které umožňují tyto informace uchovávat a hlavně je efektivně prohledávat, se nazývají adresářové služby. Dnes se ponejvíce používají adresářové služby založené na standardu X.500. Se servery, kde jsou uloženy informace o uživatelích, se komunikuje pomocí protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Jedná se o poměrně jednoduchý protokol, který umožňuje do adresáře serveru přidávat nové objekty, měnit stávající, ale hlavně prohledávat celý adresář. Někdy se podle jména protokolu říká i serverům s adresáři – označují se jako LDAP servery.

Obrázek 18. Přidání záznamu do LDAP adresáře

Přidání záznamu do LDAP adresáře

Zaregistrování do adresáře odpovídá zařazení našeho telefonního čísla do Zlatých stránek. Každý, kdo nám bude chtít poslat poštu, si při znalosti našeho jména může vyhledat naši e-mailovou adresu. Tím, že je adresář uložen v elektronické podobě, je v něm možné prohledávat i na základě mnoha dalších kritérií (můžeme třeba podle e-mailové adresy hledat skutečné jméno).

V Čechách je LDAP server přístupný pomocí webového rozhraní např. na adresách http://ldap.atlas.cz a http://lide.seznam.cz. Z této stránky lze rovnou provádět prohledávání adresáře. Vybereme-li odkaz Přidání adresy, můžeme se sami přidat do adresáře. Zápis údajů se provádí do připraveného formuláře (obr. 18 – „Přidání záznamu do LDAP adresáře“). Většina e-mailových klientů umí využít přímo LDAP server při hledání adresy. Nemusíte tedy používat webové rozhraní.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus