Zvýrazňování textu

Zejména skripta studentů medicíny jsou pověstná tím, že se z nich stačí naučit zvýrazněné části textu. Počáteční radost vám však zkazí fakt, že zvýrazněno je nejméně každé druhé slovo. Na webových stránkách je dobré se podobným úletům vyvarovat. Ve většine textů není potřeba vůbec nic zvýrazňovat, v těch ostatních stačí zvýraznit maximálně jedno či dvě slova či sousloví v odstavci. Pokud máte pocit, že důležitých informací je více, nemá cenu je zvýrazňovat, text bude stejně nepřehledný. V takových případech můžete důležitá fakta (například vlastnosti nějakého produktu) vyjmenovat v seznamu.

Pro samotné zvýrazňování se nejčastěji používají elementy em a strong, které většina prohlížečů zobrazí jako kurzívu a tučné písmo. Zvýraznění lze provést i změnou barvy textu, nikdy ne však velikosti písma. Při zvýrazňování změnou barvy je asi nejlepším řešení použít v textu klasické elementy em a strong a ve stylu jim změnit způsob zobrazení. Například pro zvýrazňování pomocí červené barvy můžeme použít

strong { color: red; font-weight: normal }

Na stránkách bychom nikdy neměli ke zvýrazňování částí textu (ani nadpisů) používat podtržení. Tento zlozvyk přežívá ještě z dob psacích strojů. Kromě toho, že podtržení snižuje čitelnost textu, protože zasahuje do spodních tahů písmen gjpqy, velmi mate uživatele. Ti jsou zvyklí, že podtržením jsou označeny v textu odkazy. Nic uživatele nefrustruje více, než obyčejný podtržený text, který se ani po deseti kliknutích myší nesnaží chovat jako odkaz a skočit na jinou stránku.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus