Rámy

Rámy do HTML přidaly možnost rozdělit okno prohlížeče na několik částí – tzv. rámů. V každé části přitom může být zobrazována jiná stránka. Rámy lze nastavit i tak, že zvolení odkazu v jednom rámu způsobí načtení a zobrazení stránky v jiném rámu. Není pak problém vytvořit stránku, kde jeden rám obsahuje navigační menu, pomocí kterého můžeme volit zobrazovanou stránku v druhém rámu. Na první pohled vypadají rámy jako úžasná věc, ale jejich použití přináší několik problémů, na které vás rovněž upozorním.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus