Selektor sousedících sourozenců

V některých případech se hodí, pokud má element speciální formátování pouze v případě, že se vyskytuje bezprostředně za nějakým dalším elementem. Například první odstavec za nadpisem není odsazen, nebo před elementem za tabulkou je větší mezera. Ve všech těchto případech můžeme využít selektor sousedících sourozenců. Stačí jiné dva selektory nakombinovat pomocí znaku +.

h1 p { text-indent: 0px; }
table * { margin-top: 24pt; }

Obrázek 35. Elementy vybrané pomocí h1 + p

Elementy vybrané pomocí h1 + p

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus