Frame-like design

Mnoho stránek na Internetu má grafickou úpravu podobnou jako na obrázku 25 – „I tato stránka je dílem tabulek“. Na první pohled by se mohlo zdát, že výsledný efekt – navigační odkazy v levé části a informace v pravé – je dosažen použitím rámů (viz strana ???. Ve skutečnosti tomu tak není. Optické rozdělení stránky na dvě části bylo dosaženo použitím vhodného obrázku na pozadí. Jednalo se o úzký proužek, který byl v levé části červený a v pravé bílý (viz obr. 24 – „Obrázek je jen úzký proužek“). Tento podklad se opakuje pod sebou podle potřeby, takže vyplní tolik místa, kolik je potřeba.

Obrázek 24. Obrázek je jen úzký proužek

Obrázek je jen úzký proužek

Obrázek 25. I tato stránka je dílem tabulek

I tato stránka je dílem tabulek

Abychom mohli obsah stránky umístit přesně nad červenou a bílou část stránky, použili jsme tabulku. Celá stránka je vlastně tvořena jednou tabulkou, která má dva sloupce. U obou sloupců je šířka pomocí atributu width nastavena tak, aby jejich obsah vyšel nad červenou resp. bílou část stránky. Naší ukázkové stránce tedy odpovídá následující zápis v HTML:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Ukázka použití vhodně zvoleného pozadí</title>
</head>
<body background="zadek.gif">

<table width="780">
<tr>

<!-- PRVNÍ SLOUPEC - NA ČERVENÉM -->
<td valign="top" width="200">
<div align="center">
<img src="logo.gif" alt="Logo firmy Elektromix">
<p><a href="nabidka.html">Nabídka produktů</a></p>
<p><a href="cenik.html">Ceník</a></p>
<p><a href="kontakt.html">Kontakt</a></p>
<p><a href="objednat.html">Objednávky</a></p>
<p><a href="zamestnanci.html">Seznam zaměstnanců</a></p>
</div>
</td>

<!-- DRUHÝ SLOUPEC - NA BÍLÉM -->
<td valign="top" width="580">
<h1>Elektromix s.r.o.</h1>
<p>Vítejte na WWW-serveru nejlepší osvětlovací firmy na světě...</p>
<p>Právě je k dispozici <a href="test.html">nezávislý test
halogenových žárovek</a>.</p>
</td>

</tr>
</table>
</body>
</html>

Jak jste jistě vytušili, obrázek s proužkem, který vytváří pozadí, je uložen v souboru zadek.gif. První sloupeček naší tabulky má šířku 200 pixelů a druhý 580. Z toho nám logicky vyjde, že šířka obrázku pro podklad by měla být 780 pixelů. V praxi je však potřeba proužek udělat širší (alespoň 1024 bodů), protože tabulka je vždy posunuta kousek vpravo od levého okraje a šířka celé stránky pak zabere více než 780 pixelů. Krátký proužek podkladu by mohl způsobit, že se podklad bude opakovat i vedle sebe a na pravém okraji stránky se objeví úzký svislý červený pruh. Náš obrázek je široký více než 1000 pixelů, takže ještě do rozlišení 1024×768 je vše v pořádku. U vyšších rozlišení by se červený proužek znovu opakoval.

Poznámka

Ty z vás, kteří znají rámy, možná napadne, proč požadovaného efektu dosahovat takto složitě – stačí přece použít rámy. Důvody pro zde popsané řešení jsou dva. Za prvé rámy znemožňují vytváření odkazů na různé kombinace stránek v rámech. Druhým důvodem může být, že při troše práce a kouzlení s buňkami tabulky lze dosáhnout toho, že nějaký obrázek přesahuje do obou částí stránky (červené i bílé). Vypadá to mnohdy velmi efektně a při použití rámů si o takovém výsledku můžeme nechat jen zdát.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus