Odkazy

Odkazy jsou největším rozdílem publikování na Webu oproti běžným postupům na papír. Mnoho začátečníků s nimi také má problémy. My si ukážeme ty nejčastější chyby a omyly při jejich používaní. Samozřejmě nevynecháme ani příklady správného použití.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus