Dědění vlastností

V naší první ukázce stylu jsme barvu elementu H1 nastavili na modrou. Co se stane, když uvnitř elementu H1 použijeme například element pro zvýraznění?

<H1>Tato kapitola <EM>je</EM> důležitější než ostatní</H1>

Pokud jsme stylem neurčili barvu elementu EM, bude slovo je zobrazeno modře. Tuto barvu zdědí z nadřazeného elementu (H1), který je modrý. Většina vlastností se dědí podobně jako barva. U každé vlastnosti je v přehldu uvedeno, zda se dědí či ne.

Pokud chceme nastavit nějakou vlastnost jako základní pro celý dokument, můžeme použít deklaraci se selektorem BODY.

BODY { color: black;
       background-color: white }

Takto definované vlastnosti zdědí elementy, které neobsahují ve stylu vlastní deklaraci použitých vlastností. Dokument tedy bude zobrazen černě na bílém podkladu.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus