Praktické zneužití tabulek

Zatím jsme tabulky používali k zobrazení dat, která logicky do tabulky patří. Tabulky nám však poskytnou výbornou službu i v jiných případech. Rozmístěním různých grafických prvků do tabulky můžeme vytvořit zajímavé efekty. Tato oblast použití se těžko vysvětluje nějak příliš teoreticky. Ukážeme si tedy několik praktických příkladů. Váženému čtenáři mohou být návodem a inspirací při vytváření vlastních grafických kreací. Předtím, než některé z následujících řešení použijeme, bychom si měli rozmyslet, zda je to nezbytně nutné. Naše stránky sice mohou nabýt na atraktivnosti pro čtenáře, na druhou stranu porušujeme základní myšlenku HTML – vyznačování textu podle jeho významu a ne podle požadovaného grafického vzhledu.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus