Struktura stránek

Hypertext nám umožňuje informace uspořádat do téměř libovolné struktury. Měli bychom se však držet na zemi a nevytvářet džungli informací zamotanou liánami tak, že se z ní už nikdo nikdy nevyhrabe. Lidé jsou na některé způsoby strukturování informací zvyklí. Nejběžnější strukturou je hierarchie – známe ji z většiny knížek. Kniha se skládá z kapitol. Kapitola se zase skládá z jednotlivých sekcí atd.

Držet se tohoto členění i v našich stránkách se většinou jeví jako dobrý nápad. Uživatelé jsou na tento druh členění informací zvyklí. Vytvoříme tedy jednu stránku s obsahem, z které povedou odkazy na jednotlivé kapitoly a sekce. Každá kapitola a sekce by pak měla obsahovat odkazy na předcházející a následující kapitolu a sekci a odkaz na obsah.

Výše uvedené členění informací přivítají zejména uživatelé, kteří prezentované informace studují systematicky. Pro uživatele, kteří pouze občas vyžadují přístup k nějaké konkrétní informaci, můžeme vytvořit rejstřík, který bude obsahovat odkazy na jednotlivé sekce podle jejich obsahu – něco jako referenční příručku.

Uživatel se budé také snáze orientovat, budou-li mít všechny spolu související stránky stejný grafický design.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus