Barva a pozadí

Asi nejdůležitější vlastností této skupiny je vlastnost color. Ta slouží k nastavení barvy textu. Pro udání barvy máme několik možností. Jednak můžeme použít libovolnou z šestnácti předdefinovaných barev jako v HTML (tabulka ???). K nastavení barvy na modro můžeme použít color: blue.

Druhou možností je použít zápis #ččmmzz, kde pomocí dvouciferného šestnáctkového čísla zadáme postupně intenzity červené, modré a zelené složky barvy. Tmavě červené barvě odpovídá zápis #330000. Použít lze i zkrácenou notaci #čmz, kde je pro každou složku vyhrazena jen jedna cifra. Takto určená barva se automaticky převede na předchozí zápis tak, že se všechny cifry zdvojí. Tmavě červenou tedy můžeme zapsat i jako #300.

Styly nabízejí ještě další dvě možnosti určení barvy. Pokud chceme zadat intenzity jednotlivých složek v procentech, můžeme použít funkcionální zápis: rgb(25%, 25%, 25%). V tomto případě dostaneme tmavě šedou barvu. Funkcionální zápis lze použít i v případech, kdy jednotlivé složky zadáváme jako čísla od 0 do 255. Předchozí šedivou tedy dostaneme také jako rgb(63, 63, 63).

K nastavení barvy pozadí slouží vlastnost background-color. Pokud chceme mít na pozadí obrázek, použijeme background-image. Hodnotou této vlastnosti je URL. To se ve stylech zapisuje také speciálním způsobem:

BODY { background-image: url(http://server.cz/img/logo.gif) }

URL lze použít i relativní, ale nesmíme zapomenout, že jako základní URL se bere URL stylu. Pokud tedy máme k dokumentu připojen styl z vnějšku a je v jiném adresáři či na jiném serveru, musíme si uvědomit, kde je ve skutečnosti obrázek s pozadím. Pokud chceme do URL zapsat nějaké speciální znaky jako uvozovky, závorky či čárky, musíme jim předřadit zpětné lomítko (`\"', `\(' apod.).

Pokud specifikujeme obě vlastnosti background-colorbackground-image, dosáhneme tím speciálního chování prohlížeče. Pokud se mu nepodaří získat obrázek s pozadím, bude pozadí ve specifikované barvě.

Přehled všech vlastností týkajících se barev a pozadí nalezneme v tabulce ???. Za zmínku ještě stojí vlastnost background, kterou můžeme nastavit více parametrů najednou:

BODY { background: blue url(http://server.cz/img/logo.gif) }

V tomto případě se použije jako pozadí obrázek, a pokud je nedostupný, bude pozadí modré.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus