Co potřebujeme pro tvorbu vlastních stránek

Když se ještě jednou pozorně zadíváte na obrázek 3 – „Zápis stránky v HTML“, zjistíte, že v HTML se samotný text webové stránky doplní značkami, které určují jeho význam. Webová stránka je tedy obyčejný textový soubor – takový, jaký lze vytvořit třeba v Poznámkovém bloku nebo jakémkoliv jiném textovém editoru. Protože se stránka vytváří v editoru a zapisuje se v jazyce HTML, budeme jí někdy také říkat HTML dokument.

Pro naše první pokusy nám tedy vystačí Poznámkový blok, který je standardní součástí Windows. V anglických verzích jej nalezneme pod názvem Notepad. Pokud se budeme tvorbou webových stránek živit, asi si časem seženeme nějaký výkonnější editor, který nám umožní definovat si různá makra a vůbec bude nabízet mnohem větší možnosti pro editaci textových souborů a HTML kódu. Takových programů se dnes dá sehnat mnoho. Od těch komerčně šířených, mezi něž patří např. HomeSite, až po velice kvalitní sharewarové nebo freewarové produkty (např. HTML-Kit, Emacs, vim a ______[2]). Výkonnější editor nám však nepřinese možnost tvorby lepších webových stránek, pouze nám může práci trochu usnadnit a zpříjemnit. Výsledný efekt vždy závisí na našich schopnostech a znalosti jazyka HTML.

Druhým programem, který budeme potřebovat, ale který již jistě všichni máme, je prohlížeč. Tím budeme kontrolovat, zda námi vytvářená stránka vypadá opravdu tak, jak jsme zamýšleli. Dnes se nejčastěji používá Internet Explorer od Microsoftu nebo Netscape Navigator od firmy Netscape Communications. Existuje i mnoho dalších prohlížečů – Opera, Lynx, Mozilla, Konqueror, Arachne,… Určitě už nejméně jeden z nich máme na počítači nainstalován.

Tip

Abyste mohli využít maximum vlastností HTML, které jsou v této knize prezentovány, měli byste si opatřit Navigator verze 6.0 nebo novější či Explorer verze 5.0 a vyšší. Starší verze programů nemusí podporovat všechny vlastnosti HTML, které si zde popíšeme.

Poslední, co budete k tvorbě stránek pro Web potřebovat, je znalost jazyka HTML. V této oblasti by vám měla pomoci právě tato kniha.

Varování

Pro své první pokusy s tvorbou stránek vůbec nepotřebujete být připojeni k Internetu. Stránky budete vytvářet na svém pevném disku, odkud je bude prohlížeč načítat. Nemusíte se tak bát, že vám rodiče nebo manžel(ka) zatrhnou tvorbu stránek kvůli velkému účtu za připojení k Internetu.

Dnes se rovněž stále častěji objevují programy, které tvrdí, že s nimi můžeme vytvářet webové stránky bez znalosti HTML. Na první pohled vypadají podobně jako nějaký textový procesor (např. Microsoft Word) a podobně se i ovládají, ale pracují se soubory ve formátu HTML. Vzhledem k principu práce těchto nástrojů málokdy umožní využívat všech možností HTML. Navíc mnohdy generují HTML kód, který neodpovídá standardu a navíc je zbytečně velký.

Je proto vždy lepší znát HTML – člověk pak má reálnou představu o tom, co lze na webu vytvořit a co ne. Navíc může výsledek vyprodukovaný některým z těchto HTML editorů zkontrolovat a upravit k obrazu svému. Je pravdou, že tyto editory se používají stále častěji. I nekvalifikovaný uživatel je v nich schopen vytvořit stránku. Bez znalosti HTML však ani v těchto nástrojích skutečně profi stránky neuděláte. Kdybyste přesto chtěli některý z těchto nástrojů vyzkoušet, zde je seznam těch nejběžnějších: FrontPage, TopPage, Dreamweaver, GoLive!.[2] Zde si prosím doplňte jméno vašeho oblíbeného textového editoru.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus