Začleňování citátů

Dalším elementem, o kterém jsme se dosud nezmínili, je blockquote. Používá se zejména v případech, kdy do stránky zařazujeme delší citaci z jiného díla nebo něčí komentář. Text umístěný mezi tagy <blockquote></blockquote> bývá od ostatního textu oddělen malou vertikální mezerou a navíc je obvykle zleva (či z obou stran) odsazen.

<p>Dílo B. Henryho je mnohdy velmi kontroverzní, jako například
<cite>Zenonova aporie Achilles a želva</cite>:</p>

<blockquote>
<p>Zenon ukazoval, že Achilles nedostihne želvu, i když běží
rychleji než ona.</p>

<p>Celá tisíciletí bylo toto zjištění chápáno jako paradox neboli
aporie. Nikdo si však neuvědomil skutečný paradox odtud
vyplývající: Achilles nedostihne želvu, která běží daleko
pomaleji než on, takže želva běžící před ním doběhne jeho.</p>

<p>PS. Zlí jazykové však tvrdí, že Achilles nedostihne želvu proto,
že nemá v pořádku achilovky.</p>
</blockquote>

Kromě použití elementu blockquote si všimněte vhodného použití cite. Díky tomu, že obsah elementu blockquote bývá v prohlížeči odsazen, využívá se často v případech, kdy potřebujeme nějaký text odsadit.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus