Barvy a pozadí

Existují barvy, které spolu ladí více, a pak ty co ladí méně. S trochu citu pro barvy si je můžete vybrat sami, ale existují i předdefinované sady barev. FIXME: jak vybrat barvy, co ladí. Při výběru barev, zvláště pokud mají na něco důležitého upozornit, si také musíme uvědomit, že poměrně velké procento populace trpí alespoň částečnou barvoslepostí, takže nemusí být schopné rychle odlišit nějakou informaci zakódovanou pouze do barvy.

Každopádně je důležité pro barvu textu a pozadí volit dostatečně kontrastní barvy tak, aby byl text snadno čitelný. Kombinace černého textu na modrém pozadí je sice originální, ale rozhodně čtenáři stránky její čtení neusnadní. Spíš je znemožní. Podobně opatrní musíme být při výběru pozadí. Lepší je používat jen jednu souvislou barvu. Pomocí prostředků HTML i CSS sice můžeme na pozadí vložit libovolný obrázek, ale ten může velmi snadno snížit čitelnost stránky. Obrázek na pozadí je proto lepší nepoužívat vůbec, a když už, tak jen velmi nenápadný.

Shrneme-li to, je nakonec většinou nejlepší použít bílé pozadí, případně jemný světlý odstín nějaké barvy. Pro text pak použít obligátní černou, případně tmavě modrou barvu. Jestli vám to připadá moc omezující, podívejte se na několik nejnavštěvovanějších a tedy i nejúspěšnějších serverů. A jaké používají barvy? Tak vidíte.[10][10] A pokud zrovna váš oblíbený server používá bílé písmo na černém pozadí, nemusíte si hned stěžovat. Na začátku kapitoly jsem vám přece říkal, že všechna zda uvedená doporučení musíte brát s určitým nadhledem a přizpůsobit je konkrétní situaci.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus