Webový server

Než se pustíme do výkladu konkrétních postupů, jejichž výsledkem je zpřístupnění našich stránek celému světu, objasníme si podrobněji pojem webový server (WWW server). Pojem webový server v sobě totiž skrývá dva významy:

  • Webový server je program který nabízí své služby jiným programům (těm se říká klienti). Když si chceme prohlížet určitou webovou stránku, vyžádá si ji náš prohlížeč (ten zde vystupuje v roli klienta) od serveru. Jelikož klient i server jsou programy, nemohou spolu komunikovat lidskou řečí, ale nějakým jiným, přesně definovaným způsobem. V Internetu se těmto pravidlům komunikace říká protokoly. Pro přenos webových stránek se používá protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol).

  • Webový server je počítač, který nabízí své služby ostatním počítačům. Na pevném disku serveru jsou jednotlivé webové stránky uloženy ve formě souborů. Na webovém serveru–počítači je spuštěn webový server–program. Server–program komunikuje s prohlížečem a na základě požadavků mu protokolem HTTP zasílá webové stránky.

Protože počítač bez programu je jako auto bez benzínu, budeme použitím termínu webový server mít na mysli obvykle oba dva významy najednou. Grafické znázornění průběhu komunikace mezi prohlížečem a webovým serverem si můžeme prohlédnout na obrázku 14 – „Průběh komunikace mezi prohlížečem a webovým serverem“.

Obrázek 14. Průběh komunikace mezi prohlížečem a webovým serverem

Průběh komunikace mezi prohlížečem a webovým serverem

Jako hardware se pro webové servery používají nejčastěji obyčejné počítače PC. Pro náročnější aplikace se pak používají počítače zvučných jmen jako Sun, HP nebo IBM. Tyto počítače pracují nejčastěji pod unixovými operačními systémy nebo pod Windows 2000/NT.

Jako software pro webový server se v unixovém prostředí nejčastěji používá program Apache. Výhodou tohoto webového serveru je jeho cena – Apache je zdarma, a přitom se jedná o velice kvalitní produkt (jeho podíl na trhu se pohybuje okolo 60 %). Kromě Apache je k dispozici mnoho komerčních serverů – např. IIS od Microsoftu a iPlanet od Netscape.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus