Deklarace stylu přímo u elementu

Poslední možností je definice stylu pouze pro jeden konkrétní element. Toho lze dosáhnout použitím atributu style, který můžeme použít u všech elementů. Tento způsob však poněkud odporuje samotné filosofii stylů – míchá totiž obsah dokumentu s jeho grafickou prezentací. Ztrácíme tak téměř všechny výhody, které CSS přináší.

<p style="color: yellow; text-align: right">Tento jediný 
odstavec bude žlutý a zarovnaný vpravo.</p>

Nicméně občas se tento způsob hodí – pokud třeba chceme u jednoho jediného elementu na stránce použít speciální formátování.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus