Obrázky

Prvním předpokladem pro vložení obrázku do stránky je jeho uložení ve vhodném formátu. Většina prohlížečů dnes podporuje tři grafické formáty GIF, JPEG a PNG (čti ping). Obrázky v počítačové podobě můžeme získat mnoha způsoby – naskenováním z papírové předlohy, nakreslením v grafickém editoru, z digitálního fotoaparátu či z nějaké galerie obrázků. Ve všech případech musíme obrázek uložit v jednom z formátů GIF, JPEG nebo PNG. Měli bychom tedy získat soubor s příponou .gif, .jpg nebo .png.

Dejme tomu, že máme obrázek mouchy v souboru moucha.gif. Tento obrázek zkopírujeme do adresáře se stránkou, do které chceme obrázek vložit. Ke vložení obrázku slouží nepárový element img. Soubor s obrázkem specifikujeme pomocí atributu src, který slouží k zapsání URL obrázku. Vzhledem k tomu, že obrázek máme uložený ve stejném adresáři jako soubor se stránkou, můžeme použít relativní URL – to v tomto případě odpovídá samotnému jménu souboru. Díky tomu bude naše první stránka s obrázkem opravdu jednoduchá:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Stránka s obrázkem</title>
</head>
<body>
<h1>Stránka s obrázkem</h1>

<p>Jen se na ní podívejte, jak mi baští večeři.</p>

<p><img src="moucha.gif" alt="Moucha, která jí večeři"></p>

<p>Co byste řekli vy, kdyby vám moucha snědla večeři?</p>
</body>
</html>

Všimněte si, že jsme obrázek vložili jako samostatný odstavec. Kdybychom to neudělali, byl by obrázek přilepen vpravo za textem prvního odstavce a celá stránka by nevypadala tak pěkně.

Obrázek 12. První stránka s vloženým obrázkem

První stránka s vloženým obrázkem

Jistě jste si všimli, že při vkládání obrázku jsme u elementu img použili i atribut alt. Slouží pro přidání krátkého textového popisu k obrázku. Ten se zobrazí místo obrázku v prohlížečích, které nepracují v grafickém režimu (např. Lynx) nebo v prohlížečích, kde je vypnuté zobrazování obrázků.

Tip

Mnoho autorů stránek neví, že atribut alt je povinný u většiny obrázků. Kromě podpory textových prohlížečů, má atribut význam i pro daleko širší skupinu uživatelů, než by se mohlo zdát. Při připojení pomalou linkou jsou před definitivním přenesením obrázků zobrazeny alespoň vysvětlující popisky. Někteří uživatelé dokonce stahují jen ty obrázky, o kterých si myslí, že je potřebují. Náš stručný popis jim tak ušetří mnoho času a zprostředkovaně i peněz (nejen čas, ale i telekomunikační poplatky jsou peníze). Na obrázku 13 – „Když zapomenete u obrázků na jejich textový popis, mohou se stránky stát pro některé uživatele nepoužitelné“ se můžete podívat, jak dopadne stránka, která používá obrázky jako menu, ale kde se zároveň jaksi pozapomnělo na alty. Tak by rozhodně profi stránka neměla vypadat.

Navíc obsah tohoto atributu může využít hlasový syntetizátor při převodu HTML stránky do řeči. To je zcela v souladu s aktivitami konsorcia W3C při vývoji technologií, které mají umožnit využívání Webu lidem s postižením zraku.

Samozřejmě v případech, kdy je obrázek na stránce čistě dekorativní a nenese žádnou podstatnou informaci, není nutné atribut používat.

Obrázek 13. Když zapomenete u obrázků na jejich textový popis, mohou se stránky stát pro některé uživatele nepoužitelné

Když zapomenete u obrázků na jejich textový popis, mohou se stránky stát pro některé uživatele nepoužitelné

Dalšími atributy, které mají při vkládání obrázků své využití, jsou atributy widthheight. Jejich hodnotou je požadovaná šířka a výška obrázku v pixelech. Pokud je při vkládání obrázku uvedeme, obrázek se zvětší či zmenší na požadovanou velikost.

Používání těchto atributů ke změně velikosti obrázku není příliš vhodné. Pokud obrázek zvětšíme, dostaneme většinou místo pěkného obrázku ošklivou zubatici. Pokud obrázek zmenšíme, dosáhneme často horších výsledků, než když obrázek zmenšíme v nějakém specializovaném programu, který může při zmenšování použít různé grafické algoritmy.

Varování

Nikdy nepoužíváme atributy widthheight ke zmenšení obrázku. Výsledkem je totiž malý a ne příliš kvalitní obrázek; přitom po síti se musel obrázek stahovat v původním rozlišení a tedy poměrně dlouho.

I přesto však mají atributy widthheight uplatnění. Pokud jimi specifikujeme skutečné rozměry obrázku, může pro něj prohlížeč vyhradit místo již při načtení samotné stránky. Nemusíme tedy čekat na přenesení obrázků. Stránka je pak hned napoprvé zobrazena se správným layoutem a nemusí se několikrát zbytečně reformátovat a překreslovat. Odstraní se tak nepříjemné chování mnohých stránek – ty nejdříve chvíli jaksi poskakují, než se pevně usídlí v okně prohlížeče.

Profesionál by tak nejspíš obrázek mouchy vložil do stránky následujícím způsobem.

<img src="moucha.gif" alt="Moucha, která jí večeři"
     width="200" height="142">

Velikost obrázku přitom můžete zjistit v nějakém grafickém editoru nebo prohlížeči, umí to i některé HTML editory. V nouzi nejvyšší stačí na obrázek kliknout přímo v prohlížeči pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky vybrat příkaz Vlastnosti.

Velikost obrázku je možné kromě pixelů zadávat i jako procento z šířky, resp výšky okna prohlížeče. Za číslo v hodnotě atributu stačí připsat znak `%'. Tato funkce však v praxi příliš uplatnění nenajde, protože při ní právě dochází ke zkreslení obrázku v důsledku změny jeho velikosti.

Obrázek může být i odkazem, tj. kliknutí na něj vyvolá načtení jiné stránky. K dosažení tohoto efektu stačí jako text odkazu uvést obrázek:

<a href=URL><img src="moucha.gif" alt="Obrázek mouchy"></a>

Naše poznatky o vkládání obrázků můžeme shrnout do obecného tvaru elementu img:

<img src="URL" alt="popis"
     width="šířka" height="výška">

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus