Relativní vs. absolutní odkazy

Při vytváření odkazu stojíme před problémem, zda jej vytvořit jako relativní nebo absolutní. Naštěstí na to existuje velice jednoduché pravidlo. Mezi vlastními souvisejícími stránkami bychom měli používat relativní odkazy. Nebude pak problém celou skupinu stránek přenést na jiný server. Oproti tomu odkazy na cizí zdroje a stránky by měly být absolutní, aby fungovaly i po případném přesunu našich stránek na jiný server.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus