Seznamy s grafickými odrážkami

Mnoha autorům webových stránek nestačí puntíky a kolečka, které se používají jako odrážky v nečíslovaných seznamech. Místo nich používají malé obrázky, které mají stránce dodat osobitost a švih. Dejme tomu, že jako odrážku chceme používat šipku , kterou máme uloženu v souboru arrow.gif. Většina autorů pak seznam vytvoří zhruba takto:

<p><img src="arrow.gif" alt="-->">První položka seznamu.</p>
<p><img src="arrow.gif" alt="-->">Druhou položku už uděláme
delší. Mělo by být vidět, jak ošklivě to vypadá, když se text zalomí
do více řádek.</p>
<p><img src="arrow.gif" alt="-->"> Třetí a poslední položka seznamu.</p>

Vidíme, že druhá položku seznamu je příliš dlouhá a musela se rozdělit do dvou řádek. Druhá řádka položky pak není odsazena, ale nepěkně zasahuje pod obrázek odrážky. Pomocí tabulek můžeme dosáhnout mnohem lepší výsledek. Vytvoříme tabulku se dvěma sloupci. V prvním bude obrázek šipky a ve druhém vlastní text položky seznamu. Tímto způsobem zabráníme tomu, aby se text přelil pod obrázek šipky. Nesmíme zapomenout na nastavení vhodného způsobu zarovnání buněk tabulky. V ukázce ještě u obrázku explicitně určíme jeho velikost, aby se tabulka mohla vykreslit rovnou. Upravený seznam zapíšeme tedy jako:

<table width="100%">
<tr align="left" valign="baseline">
  <td><img src="arrow.gif" alt="-->" height="13" width="15"></td>
  <td>První položka seznamu.</td>
</tr>
<tr align="left" valign="baseline">
  <td><img src="arrow.gif" alt="-->" height="13" width="15"></td>
  <td>Druhou položku už uděláme delší. Mělo by být vidět, jak
  ošklivě to vypadá, když se text zalomí do více řádek.</td>
</tr>
<tr align="left" valign="baseline">
  <td><img src="arrow.gif" alt="-->" height="13" width="15"></td>
  <td>Třetí a poslední položka seznamu.</td>
</tr>
</table>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus