Komentáře

Komentáře slouží k vkládání poznámek do HTML stránky. Tyto poznámky se však při zobrazování stránky v prohlížeči ignorují a nijak se nezobrazují. Obecný tvar komentáře je:

<!-- text komentáře -->

Jako text komentáře můžeme uvést prakticky cokoliv, výjimku tvoří dvojice znaků `--' vyhrazená pro uzavření komentáře. V praxi poslouží komentáře ke vložení poznámek, podle kterých se můžeme lépe orientovat v HTML kódu. Komentářem můžeme obalit kusy HTML kódu, které nechceme dočasně zobrazovat. Komentáře se někdy také používají pro vkládání příkazů pro různé programy pracující s HTML dokumenty – to si ukážeme v kapitole ???.

Nyní již toho víme dost, abychom se mohli pustit do samostatné tvorby vlastních stránek. V další kapitole se naučíme naše stránky zatraktivnit použitím pestřejšího formátování.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus