Dokument

Nyní si shrneme to, na co bychom u žádného dokumentu neměli zapomenout.

V první řadě bychom měli každý dokument podepsat, aby bylo zřejmé, kdo je autorem prezentovaných informací. Úplně postačí, když na konec dokumentu připojíme naše iniciály, které budou odkazem na naši domovskou stránku, kde případný zájemce nalezne naši adresu a e-mail.

U každého dokumentu by rovněž byla být informace o tom, zda je úplný, kdy byl naposledy modifikován a dokdy platí. Některé z těchto informací lze do stránky nechat vložit serverem automaticky pomocí SSI.

Každý dokument by měl obsahovat odkaz na jemu nadřazený dokument, aby i náhodný návštěvník dokázal stránku zařadit do správného kontextu.

Znakem kvalitní stránky je i dobře zvolený název. Pokud chceme naši stránku lépe připravit pro vyhledávací stroje, můžeme ji doplnit o stručný popis a o klíčová slova. Využívá se k tomu element META, který se smí použít v záhlaví stránky pro připojení libovolné metainformace. Pomocí atributu NAME určíme jméno metainformace a atributem CONTENT pak samotný obsah metainformace:

<HEAD>
<TITLE>Elektromix, a.s. </TITLE>
<META NAME="description"
   CONTENT="Elektromix je firma zabývající se prodejem
        domácích spotřebičů na splátky">
<META NAME="keywords" CONTENT="Elektromix, prodej, elektrické
                spotřebiče, leasing">
</HEAD>

Při zobrazení výsledků prohledávání nějakou vyhledávací službou bude naše stránka prezentována zadaným popisem místo mnohdy nic neříkajícího začátku textu stránky:

Kromě metainformací description a keywords se často používá i author – slouží k určení autora stránky.

<META NAME="Author" CONTENT="Jiří Kosek">

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus