Pozor na prázdné buňky

Při práci s tabulkami občas můžeme narazit na problémy. Jedním z nejčastějších problémů je pokažené formátování tabulky v případě, že obsah některé buňky je prázdný. Předpokládejme následující tabulku:

<table border="1">
<tr><td>A</td><td>B</td></tr>
<tr><td>C</td><td></td></tr>
</table>

Na místě prázdné buňky se ani nenakreslila mřížka. Pokud nám tento efekt připadá nežádoucí, můžeme jako obsah buňky uvést nedělitelnou mezeru &nbsp;. Ta se nijak viditelně nezobrazí, ale buňka již nebude prázdná a nakreslí se okolo ní rámeček.

<table border="1">
<tr><td>A</td><td>B</td></tr>
<tr><td>C</td><td> </td></tr>
</table>

Do podobných problémů se můžeme dostat, pokud nějakou buňku omylem vynecháme, zvláště pokud používáme jinou barvu pozadí pro tabulku a jinou pro buňky. Vynecháním druhé buňky v druhém řádku jsme tabulku pěkně pokazili:

<table bgcolor="black" cellspacing="1">
<tr><td bgcolor="white">A</td><td bgcolor="white">B</td></tr>
<tr><td bgcolor="white">C</td></tr>
</table>

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus