Vertikální zarovnání

Zcela obdobně jako horizontální zarovnání můžeme používat i vertikální. K jeho ovládání je zde atribut valign. Ten může nabývat čtyř hodnot: top (obsah buňky je zarovnán s horním okrajem buňky), bottom (obsah buňky je zarovnán se spodním okrajem buňky), middle (obsah buňky je uprostřed buňky) a baseline (zarovnání na účaří textu).[7]

Atribut valign je možno použít u elementů tr, tdth. Nastavení u tr je společné pro celou řádku. Způsob zarovnání určený přímo u tdth má větší váhu než společně určený pro celou řádku. Použití si ukážeme na vytvoření malého slovníčku pomocí tabulky. Půjde o stejný slovníček, kterým jsme demonstrovali použití elementu dl (definiční seznam) na straně „Seznamy“.

<table>
<tr valign="baseline">
  <td><strong>HTTP</strong></td>
  <td>Transportní protokol využívaný k přenosu souborů
    obsahujících popis WWW-stránek v jazyce HTML.</td>
</tr>
<tr valign="baseline">
  <td><strong>FTP</strong></td>
  <td>Transportní protokol používaný k přenosu souborů.</td>
</tr>
<tr valign="baseline">
  <td><strong>NNTP</strong></td>
  <td>Transportní protokol používaný k přenosu news.</td>
</tr>
</table>


[7] Účaří je pomyslná linka, na kterou se skládají písmena v jedná řádce (typografové mi doufám prominou nepatrné zjednodušení).

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus