Základy HTML

V této kapitole se naučíme vytvářet jednoduché webové stránky. Jednoduché v tomto případě neznamená, že půjde o nějaké slaboduché či jinak nedomrlé stránky. Jednoduché bude pouze vlastní vytváření stránek. Po zvládnutí této kapitoly budete schopni vytvořit stránku, která velice přehledným způsobem prezentuje různé informace.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus