Styl zapsaný přímo v HTML stránce

Pokud naopak chceme určitý styl použít jen v jednom dokumentu, můžeme ho zařadit přímo do HTML kódu pomocí elementu style. Pomocí atributu type="text/css" můžeme prohlížeči sdělit, že používáme kaskádové styly, a ne nějaké jiné. Vynecháme-li atribut, automaticky se předpokládá, že používáme právě kaskádové styly.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Vložení stylu přímo do dokumentu</title>
  <style type="text/css">
    h1 { color: blue;
       text-align: center }
    p { text-align: justify }
  </style>
 </head>
 <body></body>
</html>

Styl je nejlepší definovat přímo v záhlaví stránky – mezi tagy <head> a </head>.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus