Odkazy nebo kopie

Občas na našich stránkách máme informaci, ke které existují další podrobnosti někde jinde. Máme tedy dvě možnosti: (1) vytvořit na tuto informaci odkaz; (2) zkopírovat cizí stránku s informací k našim a vytvořit odkaz pouze na tuto kopii.

Pokud vytvoříme kopii, přiděláme si tím spoustu práce, protože musíme neustále kontrolovat, zda se originál nezměnil. Někdy můžeme kopii vytvořit v dobré víře, že z našeho serveru bude rychleji přístupná. Musíme si však uvědomit, že Internet je celosvětová síť a že někdo jiný má k danému zdroji třeba mnohem rychlejší přístup než my.

Samozřejmě, že existují situace, kdy se pořizování kopií vyplatí. Je to v případech, kdy se odkazujeme na dočasné informace (např. novinové články nebo dokument, který se vyvíjí, ale nearchivují se starší verze).

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus