Skládání stylů

Pokud je na stránce použito několik stylů, skládají se podle poměrně složitých pravidel. Vyšší váhu mají později uvedené styly. Pokud chceme některou deklaraci učinit důležitější, stačí za ní uvést ! important:

H1 { color: blue ! important }

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus