Malá odbočka k atributům

Vraťme se však na chvíli k samotnému zápisu odkazu v HTML. Součástí tagu <a> je zde i text href="URL", což je pro nás novinka. Jedná se o tzv. atribut. Atributy slouží k určení vlastností určitého elementu. V našem případě atribut href slouží k určení URL, kam vede odkaz. Atributy je možné uvádět pouze u počátečních tagů (tedy u <tag> a ne u </tag>) a obecně jich může být i více. Obecný tvar zápisu elementu s atributy je

<název elementu atribut1="hodnota1" atribut2="hodnota2" … >

Hodnota atributu by měla být uzavřena v uvozovkách. To není nutné, pokud se hodnota skládá jen z malých a velkých písmen anglické abecedy, číslic, pomlčky a tečky.

Poznámka

Hodnotu atributu můžeme kromě uvozovek uzavřít i do apostrofů. Většinou je přehlednější použití uvozovek, protože opticky lépe oddělují hodnotu atributu od ostatního textu.

I když je použití uvozovek v některých případech nepovinné, je lepší si na ně zvyknout a používat je vždy. Nic tím nezkazíme a při usnadníme se tím případný přechod na XHTML, které vyžaduje uzavření všech hodnot atributů do uvozovek nebo apostrofů.

Obrázek 11. Atribut – jeho název a hodnota

Atribut – jeho název a hodnota

U některých elementů existují i atributy, u kterých není potřeba uvádět žádnou hodnotu. Tyto atributy slouží pouze jako přepínače ano/ne – při jejich uvedení je aktivována určitá vlastnost elementu. Tím, že se neuvádí hodnota, nepoužívá se ani rovnítko. Obecně bychom to mohli zapsat jako:

<název elementu atribut1 … >

Samozřejmě, že existují elementy, ve kterých lze použít oba dva druhy atributů zároveň. Pokud lze u nějakého elementu použít více atributů, nezáleží na pořadí, v jakém je uvedeme.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus