Základy tabulek

Tabulky se v HTML vytvářejí pomocí elementu table. Tento element může obsahovat element caption, který slouží k zadání nadpisu tabulky, a několik elementů tr, které obsahují jednotlivé řádky tabulky. Tabulky se v HTML zadávají po řádcích. (Název elementu tr je zkratkou z table row – řádka tabulky.)

Každá řádka se pak skládá z jednotlivých buněk, které jsou zadány pomocí elementů td nebo th. Element td se používá pro obyčejné buňky a th pro buňky se záhlavím tabulky. Nejlepší bude malá ukázka tabulky, která zachycuje obraty dvou výrobků A a B v několika letech:

<table>
<tr>
  <th>Rok</th>
  <th>Obrat A</th>
  <th>Obrat B</th>
</tr>
<tr>
  <td>1994</td>
  <td>12,6 mil.</td>
  <td>3,6 mil.</td>
</tr>
<tr>
  <td>1995</td>
  <td>11,7 mil.</td>
  <td>5,9 mil.</td>
</tr>
<tr>
  <td>1996</td>
  <td>8,3 mil.</td>
  <td>9,7 mil.</td>
</tr>
</table>

Jelikož všechny ukončovací tagy </tr>, </td></th> si prohlížeč snadno může domyslet, není potřeba je uvádět. Předchozí tabulku můžeme zapsat tedy mnohem kratším způsobem:

<table>
<tr><th>Rok   <th>Obrat A   <th>Obrat B
<tr><td>1994  <td>12,6 mil.  <td>3,6 mil.
<tr><td>1995  <td>11,7 mil.  <td>5,9 mil.
<tr><td>1996  <td>8,3 mil.  <td>9,7 mil.
</table>

Tip

Tabulku je vhodné přehledně formátovat se sloupci pod sebou i v zápisu stránky. Usnadní nám to orientaci v tabulce při jejích opravách.

Varování

Některé prohlížeče (zvláště Netscape Navigator) mají s tabulkami, které nemají buňky a řádky ukončené pomocí odpovídajícího ukončovacího tagu problémy. Pokud chceme, aby se v těchto prohlížečích tabulky zobrazovaly korektně (zvláště ty složitější a navzájem vnořené), nezbude nám nic jiného než všechny tagu pro tvorbu tabulek ukončovat. Tento zvyk se nám vyplatí i při přechodu na XHTML, které vyžaduje uzavírání všech tagů.

Z tohoto důvodu i všechny další ukázky tabulek v knize budou používat uzavřené tagy.

Naše tabulka je sice pěkně vyrovnaná, ale něco jí chybí. Mnohem lépe by vypadala, kdyby obsahovala mřížku. K tomu stačí uvést u <table> atribut border:

<table border>
<tr><th>Rok</th>	<th>Obrat A</th>	<th>Obrat B</th></tr>
<tr><td>1994</td>    <td>12,6 mil.</td>   <td>3,6 mil.</td></tr>
<tr><td>1995</td>    <td>11,7 mil.</td>   <td>5,9 mil.</td></tr>
<tr><td>1996</td>    <td>8,3 mil.</td>    <td>9,7 mil.</td></tr>
</table>

Atributu border lze přiřadit hodnotu, která udává šířku rámečku okolo tabulky v pixelech. Samotné <table border> v předchozí ukázce je totožné s <table border="1">. Na obrázku 20 – „Tabulka s osmibodovým rámečkem“ si můžeme prohlédnout, jak dopadne naše tabulka, když použijeme šířku rámečku 8 (<table border="8">).

Obrázek 20. Tabulka s osmibodovým rámečkem

Tabulka s osmibodovým rámečkem

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus