Styl v externím souboru

Nejpoužívanější způsob je připojení stylu z externího souboru, pomocí elementu link s odpovídajícími atributy. Tuto metodu jsme využili i v naší první ukázce. Adresa stylu se zadává pomocí atributu href. Musíme rovněž nastavit atribut type na hodnotu text/css – tím dáme na jevo, že jako stylový jazyk používáme právě kaskádové styly. Protože se link používá i pro jiné účely než připojení stylů, je potřeba v atributu rel zadat hodnotu stylesheet a tím říci, že nyní používáme element link právě pro připojení stylu.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Připojení stylu pomocí elementu link</title>
    <link href="styl.css" type="text/css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body></body>
</html>

Pokud neurčíme jaký stylový jazyk se používá, předpokládá se CSS. Atribut type tak můžeme bezpečně vynechat.

<link href="styl.css" rel="stylesheet">

Uložení stylu v externím souboru je výhodné zejména v případech, kdy má více stránek vypadat stejně – vzhled je definován v jednom souboru se stylem, který je načítán z mnoha stránek.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus