Tabulky

V této kapitole se seznámíme s tvorbou tabulek. Tabulky můžeme použít jako efektivní nástroj při prezentaci informací, které je možno přehledně uspořádat do řádek a sloupců. Kromě tohoto primárního účelu lze tabulky využít i pro poměrně přesnou kontrolu nad grafickým rozvržením celé stránky (layoutem).

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus